Disclaimer

De kleine lettertjes

Disclaimer

Fotografie is een hele leuke hobby, maar ook ik ontkom er niet aan om u als bezoeker van mijn website op enkele zaken te wijzen.

Doel van deze website

Deze disclaimer heeft betrekking op de website www.wilderdijk.com, een niet-commerciële website, welke wordt beheerd en onderhouden door Erik Wilderdijk. Bij het opzetten van deze website heeft de auteur er naar gestreefd om de aangeboden informatie zo accuraat en actueel mogelijk aan te bieden. Hij kan echter geen garantie geven dat de informatie accuraat en actueel blijft in de toekomst.

Informatie op deze website

Ik probeer de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrek ik zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Erik’s hobbyfotografie is rechthebbende van deze content. Voor content van derden heb ik een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.
De content op deze website mag niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.
Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen en te informeren of u misschien een licentie voor het gebruik van een foto aan kunt schaffen.

Derden

Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies. Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch ben ik aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen. Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde, of de daar te vinden content of producten in. Ik ben niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat ik hiervan op de hoogte ben.

Wijzigingen

De website, en alle op de website te vinden pagina’s, en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Ik garandeer niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact

Voor vragen met betrekking tot mijn website kunt u gebruik maken van het contactformulier.
De foto's op deze website mogen niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden.